maandag, 25. september 2006 - 15:10

Resultaten alcoholcontroles sportkantines

Tilburg

De politiekorpsen in de provincies Noord Brabant, Limburg en Zeeland hebben in het weekend van 23 en 24 september gecontroleerd op alcoholgebruik door weggebruikers afkomstig uit sportkantines. De controles vonden zowel zaterdag als zondag plaats van 13.00 tot 21.00 uur. In het totaal zijn er voor zover nu bekend 4068 blaastesten afgenomen op 87 controlelocaties er bleken 31 bestuurders te veel alcohol te hebben gebruikt en er werden 2 rijbewijzen ingevorderd.

De politie zette 142 mensen in bij de controles. De controles waren vooraf aangekondigd. De gecontroleerde weggebruikers konden de actie over het algemeen wel waarderen.

Al enkele jaren probeert de politie op deze manier extra aandacht te vragen voor het bewust omgaan met alcoholgebruik tijdens en na sportevenementen. De controles moeten daarbij helpen om het aantal bestuurders dat na een sportkantinebezoek met drank op achter het stuur kruipt, terug te dringen. De politie heeft namelijk de indruk dat de normen van alcoholgebruik na sporttrainingen en – wedstrijden niet al te nauw genomen worden. Het op de agenda krijgen van het feit dat alcohol en verkeer absoluut niet samengaan is daarmee ook een van de doelen van deze preventieve actie. Dat is in ieder geval dit weekend voor een heel groot deel gelukt.

Resultaten per politieregio

Midden en West Brabant
• 1948 blaastesten afgenomen
• 13 maal proces-verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed van alcohol
• 1 rijbewijs ingevorderd
• 72 agenten ingezet
• 31 controlelocaties

Brabant Zuid Oost
• 1393 blaastesten afgenomen
• 11 maal proces-verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed van alcohol
• geen rijbewijzen ingevorderd
• 37 agenten ingezet
• 14 controlelocaties

Van de regio Brabant Noord waren de resultaten bij het opmaken van dit persbericht nog niet bekend.
De politie denkt met deze controles, die vooral een preventief karakter droegen, een duidelijk signaal te hebben afgegeven.
Provincie:
Tag(s):