vrijdag, 29. september 2006 - 20:15

Riemer en Annie van der Velde Koninklijk onderscheiden

Heerenveen

Vrijdagavond 29 september heeft Commissaris van de Koningin van de provincie Fryslân, drs. E.H.T.M. Nijpels aan Riemer van der Velde uit Langweer de versierselen uitgereikt behorende bij zijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ook echtgenote Annie van der Velde-Idzinga mocht een Koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Peter de Jonge benoemde namens de gemeenteraad het paar tot ereburgers van Heerenveen. De Jonge overhandigde de oorkonde waarop het desbetreffende raadsbesluit staat gecalligrafeerd, alsmede de draagspeld behorende bij het ereburgerschap.De onderscheidingen werden uitgereikt tijdens het afscheid van de heer Van der Velde als voorzitter van SC Heerenveen.

In zijn toespraak gaf Commissaris Nijpels aan, dat Riemer van der Velde vanwege de bijzondere verdiensten die hij als voorzitter van SC Heerenveen heeft gehad, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Nijpels: “Onder zijn leiding is de voetbalclub van een kleine en financieel zwakke club uit de Eerste Divisie, uitgegroeid tot een stabiele en financieel gezonde subtopper in de hoogste divisie van het Nederlandse voetbal. Van der Velde heeft SC Heerenveen en daarmee het Friese voetbal in Nederland, maar ook internationaal - door deelname aan Europese competities - op de kaart gezet. Een opvallende prestatie die voor de samenleving een zeer bijzondere waarde heeft.�

De doortastendheid en bestuurlijke kwaliteiten van Van der Velde bleven niet alleen voorbehouden aan SC Heerenveen. Binnen de KNVB heeft hij een groot aantal functies vervuld. Ook vóór zijn periode bij SC Heerenveen heeft Van der Velde zich vele jaren verdienstelijk gemaakt. “Hij heeft altijd oog gehad voor de persoonlijke omstandigheden van de medewerkers van zijn horecabedrijf, hij was ruimhartig betrokken bij het verenigingsleven en speelde een centrale rol bij de organisatie van evenementen in zijn woongemeente. Ook in de motorsport vervulde hij lange tijd diverse (bestuurs)functies�, zo benadrukte Nijpels.

Vervolgens richtte de Commissaris van de Koningin zich tot Annie van der Velde-Idzinga. Hij memoreerde dat zij samen met haar man Riemer, al jarenlang een begrip in de Nederlandse voetbalwereld vormen. Nijpels: “De verdiensten van mevrouw Van der Velde gaan die van 'de vrouw van...' ver te boven. 22 jaar lang is zij permanent en geheel belangeloos beschikbaar geweest voor SC Heerenveen. Zij was de persoon die het enorme netwerk dat rond een Betaald Voetbal Organisatie zit, onderhield. Haar inzet heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de positieve uitstraling van SC Heerenveen. Gezegd kan worden dat mevrouw Van der Velde de spin in het web is achter de schermen van SC Heerenveen. “
Provincie:
Tag(s):