dinsdag, 21. maart 2006 - 14:36

Rijksdiensten willen naar Zwolle

Zwolle

De gemeente Zwolle en de Rijksgebouwendienst gaan gezamenlijk een verkennend onderzoek doen naar de toekomstige huisvesting van rijksdiensten in Zwolle.
De burgemeester van Zwolle, de heer H.J. Meijer, en de heer L.G.C. Heijnders, directeur Vastgoed Rijksgebouwendienst, hebben hiertoe op 20 maart een intentieovereenkomst ondertekend. De Rijksgebouwendienst zorgt voor de huisvesting van alle rijksdiensten.

De vraag naar rijkshuisvesting in Zwolle is in de afgelopen jaren toegenomen en de verwachting is dat deze groei zich zal voortzetten. De huidige voorraad rijkshuisvesting in Zwolle is qua samenstelling en omvang niet toereikend om de verwachte toekomstige vraag naar huisvesting adequaat op te vangen.

Om deze redenen gaan partijen een onderzoek doen naar de haalbaarheid van uitbreiding van de huisvestingsmogelijkheden in Zwolle.
Provincie:
Tag(s):