woensdag, 6. september 2006 - 9:25

Rijn Gouwelijn

Leiden

Op 11 september organiseert de gemeente Leiden een bijeenkomst om inwoners te informeren over de laatste ontwikkelingen rond de RijnGouwelijn. Deze week liet de gemeente Leiden weten dat de buitenomvarianten waarschijnlijk van de baan is omdat deze aanleg van de RijnGouwelijn 3 tot 4 keer duurder is voor de gemeente.

Leiden reserveerde voor de lijn 35 miljoen euro. Wanneer wordt gekozen voor de buitenomvarianten komen er extra kosten bij oplopend van 75 tot 120 miljoen euro. Wethouder John Steegh van Verkeer heeft deze week de raad geïnformeerd. Het definitieve besluit wordt momenteel voorbereid en aan B&W op 19 september 2006 voorgelegd.

Er wordt tot deze definitieve besluitvorming in B&W niet meer gewerkt aan buitenomvarianten van de RGL. Tijdens het mogelijke ja/nee-referendum over het binnenstadstracé stelt B&W zich op als procesbegeleider. Zij hecht grote waarde aan een evenwichtige campagne. Naast de rol die de Referendumkamer daarbij heeft wordt een commissie ingesteld (zoals door de raad besloten op 5 juli jl.). De datum van het referendum blijft 7 maart, tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Saten.
Provincie:
Tag(s):