woensdag, 26. juli 2006 - 10:13

Rijnland verstevigt kade in Waddinxveen

Waddinxveen

Het hoogheemraadschap van Rijnland laat de kade van de ringdijk ter hoogte van de Da Costaweg in Waddinxveen verstevigen. Inspecties gaven aanleiding een extra kleipakket aan te brengen. De situatie is niet zorgwekkend, het kleipakket biedt extra versteviging. De werkzaamheden vinden vandaag en morgen plaats.

Rijnland voert sinds vorige week inspecties uit langs kades die gevoelig kunnen zijn voor droogte. Uit deze inspecties blijkt dat een deel van de kade langs de Da Costaweg in Waddinxveen kleine scheuren vertoont. Daarnaast is het talud te steil. Door over een lengte van 25 meter een tien meter breed kleipakket aan te brengen wordt het talud minder steil en krijgt de kade meer massa. Deze wordt daardoor stabieler.

Met de inspecties wil Rijnland vaststellen welke kades en keringen als gevolg van de droogte een verhoogd risico lopen. Waar nodig treft het hoogheemraadschap maatregelen.
Provincie:
Tag(s):