vrijdag, 23. juni 2006 - 13:30

Ringslangen langs de oevers van het IJmeer

Amsterdam

Verharde oevers kunnen bijzondere diersoorten herbergen, zoals de ringslang. De ringslangpopulatie langs de oevers van het IJmeer wordt echter bedreigd door de stadsuitbreiding van Amsterdam. De ringslangpopulatie langs de oevers van het IJmeer is sinds 1994 min of meer stabiel. Het landschap van oude dijken in combinatie met moerassen en graslanden vormt een ideaal leefgebied voor de ringslang.

Vooral overgangssituaties met voldoende gelegenheid om te zonnen en te schuilen hebben zijn voorkeur. De ringslang profiteert van de effecten van agrarisch natuurbeheer, de verbetering van de waterkwaliteit en gerichte beheersmaatregelen, zoals het aanleggen van broeihopen waar de vrouwtjes eieren kunnen leggen.

Belangrijke bedreigingen voor de populatie vormen wegenbouw en de stadsuitbreiding van Amsterdam. Door de aanleg van IJburg is een belangrijk deel van het leefgebied verloren gegaan en is de populatie versnipperd geraakt. Compensatiemaatregelen voor de aanleg van IJburg zijn onder andere het aanleggen van geschikt leefgebied in het IJsselmeer bij Durgerdam en het creëren van voortplantingsplaatsen (broeihopen).

Recent wordt ook de Muiderzeedijk en het aangrenzende bos, een belangrijk onderdeel van deze ringslangpopulatie, bedreigd door grootschalige bouwplannen. De ringslang is een soort van de Rode Lijst van reptielen en amfibieën
Provincie:
Tag(s):