woensdag, 10. mei 2006 - 11:24

Riool als dumpplaats voor burger en bedrijven

Zwolle

Maandverband, inlegkruisjes, luiers en de plakstrips daarvan, textiel, tampons, watten, etensresten, koffie- en theeprut, pleisters, verbandmiddelen, condooms, sla-olie, frituurvet, luierdoekjes en kattenbakkorrels. Dit zijn slecht enkele voorbeelden van zaken die nog altijd door het toilet worden gespoeld. Deze voorwerpen kunnen verstoppingen in het riool veroorzaken, maar ook de pompen op rioolwaterzuiveringen verstoren of beschadigen.

Zo blijkt uit een onlangs gehouden inventarisatieronde op de acht rioolwaterzuiveringsinstallaties van het Waterschap Groot Salland.

Doordat deze alledaagse producten over het algemeen uit de zuiveringen en rioolgemalen van het waterschap worden gevist, zijn er tot nu toe geen grote problemen ontstaan.
Zowel bij de burger thuis als op de waterzuiveringen is het heel wel mogelijk dat daardoor wel (ernstige) problemen onstaan.
Ook is er een stijging te constateren in doorgespoelde luier- en schoonmaakdoekjes. Deze kunnen de pompen in de rioolgemalen verstoppen.

Chemische stoffen
Naast deze vaste stoffen kunnen ook chemische stoffen schade aanrichten. Op de zuiveringen treft het waterschap regelmatig resten van motorolie en kruipolie aan. Ook petroleum, ammoniak, chloor, bestrijdingsmiddelen, medicijnen en lijm- en verfresten komen via de riolering in de zuiveringsinstallaties terecht.
Niet al deze stoffen worden in het zuiveringsproces volledig afgebroken en komen dan weer, gedeeltelijk ongezuiverd, in het oppervlaktewater terecht.
Maatregelen om achteraf ontstane schade te herstellen, zijn vaak moeilijk te nemen en kostbaar.

Daarom vragen de overheden, die verantwoordelijk zijn voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater, om geen schadelijke stoffen in het riool te lozen via toiletten en afvoerputjes.
Provincie:
Tag(s):