vrijdag, 22. september 2006 - 8:25

Riool- en wegconstructies in de Akerstraat

Kerkrade

In navolging van de heringerichte Kampstraat en vooruitlopend op de gehele reconstructie van het winkelgebied rond het Carboonplein worden in het gedeelte van de Akerstraat tussen de Kampstraat en de Van de Weijerstraat riool- en wegconstructies uitgevoerd.

Op woensdag 20 september heeft Wethouder Peter Thomas (Openbare Werken) op het kruispunt Akerstraat / Kampstraat het startsein gegeven voor deze werkzaamheden. Verwacht wordt dat de werkzaamheden tot half oktober zullen duren.

De riolering in de straat wordt daar waar noodzakelijk gerepareerd. Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen, heeft gemeente Kerkrade besloten om de reliningtechniek toe te passen. Het riool wordt dan van binnen uit gerenoveerd, zodat het opengraven van de straat niet noodzakelijk is. De huisaansluitingen worden geheel vervangen.

Bovendien wordt de bestrating vernieuwd. De oude verharding wordt vervangen door betonstraatstenen. Het geheel zal leiden tot een aantrekkelijker straatbeeld. Het aantal beschikbare parkeerplaatsen blijft gelijk en ook de rijrichting verandert niet.
Provincie:
Tag(s):