vrijdag, 24. november 2006 - 8:40

Rioolsloot is weer sloot, heulen zijn hersteld

Middelburg

De voormalige rioolsloot tussen Middelburg en Veere kan er voorlopig weer tegen. Sinds eind augustus heeft waterschap Zeeuwse Eilanden ruim 30.000 m³ - oftewel 1250 vrachtwagens – ernstig verontreinigde bagger verwijderd. Door de sanering van de sloot is niet alleen de kwali-teit van het water enorm opgeknapt, ook de bergingscapaciteit is aanzienlijk verruimd.

Daarnaast zijn tegelijkertijd twee heulen uit 1870 hersteld. Een heul (in Zeeland beter bekend als heule) is een rond metselwerk dat ervoor zorgt dat slootwater onder door een weg of een dam gevoerd kan worden. (zie bijgaande foto).

Dat de sanering een enorme klus is geweest, blijkt wel uit de hoeveelheid bagger die is verwij-derd. Uiteindelijk is er tien procent meer bagger afgegraven dan vooraf was ingeschat. Dit ver-klaart ook waarom de sanering iets later is afgerond dan gepland.

Inwoners van Veere en omgeving kunnen het bijna niet gemist hebben. Vrachtwagens door de straat en op sommige plattelandswegen in de omgeving gold een eenrichtingsverkeer. Gelukkig is de overlast nu voorbij, wat blijft is een schone sloot waar de flora en fauna de vruchten van plukken. Zo op het eerste gezicht ziet het er nog kaal uit want het riet is noodgedwongen met de verontreinigde bagger mee afgegraven. Maar ook al kost het even tijd, de natuur herstelt van-zelf. De sanering is voor een groot deel gesubsidieerd door de Provincie. De overige kosten hebben waterschap en gemeente Middelburg gedeeld.

De afgelopen maanden is men tevens bezig geweest met het restaureren van twee heulen. Er zijn zoveel mogelijk originele stenen hergebruikt, aangevuld met handgevormde nieuw gebak-ken stenen van dezelfde kleur, afmeting en eigenschappen. Nabij het industrieterrein Ramsburg (aan het begin van de sloot) is een heul aanwezig die dateert uit de tijd van de aanleg van het kanaal (ongeveer 1870).

Het bijzondere aan deze heul is dat deze is aangelegd onder een toen al bestaande landbouwschuur. Bij de uitvoering bleek dat de bodem van de heul uit houten planken bestond en dat deze na al die jaren nog in goede staat verkeerde.

De tweede heul is rond dezelfde tijd aangelegd voor een bestaand pad, mogelijk een oud kerke-pad richting Kleverskerke. De heul bestaat uit rond metselwerk met onder meer aan beide zijden een sluitsteen van natuursteen. Gelukkig waren alle sluitstenen nog aanwezig. De heul bleek in slechte staat te zijn maar kan er na deze grondige opknapbeurt weer geruime tijd tegen.

Gemeente Middelburg en Stichting Het Zeeuwse Landschap hebben bijgedragen in de kosten. De Provincie heeft subsidie verstrekt in het kader van Nationaal Landschap Walcheren.

Het Zeeuwse Landschap wil een deel van het aangrenzende natuurterrein voor het publiek in-richten met informatievoorziening en een bankje. Daarnaast willen de gemeenten Middelburg en Veere het jaagpad langs het Kanaal door Walcheren weer in ere herstellen. De heul vormt dan de fysieke verbinding tussen het jaagpad en natuurterrein. Zo ontstaat er een landschappelijk en cultuurhistorisch interessant wandelpad.
Provincie:
Tag(s):