dinsdag, 11. juli 2006 - 13:07

Risicokaart vernieuwd en online

Utrecht

Sinds maandag staat de nieuwe Risicokaart van de provincie Utrecht online. De Risicokaart is een vernieuwde versie van de al bestaande risicokaart, die nu geheel is aangepast aan het landelijke model. Dit alles om de burger nog beter inzicht te geven in mogelijke risico’s in zijn omgeving. Op de website www.risicokaart.nl staan deze risico’s in de fysieke omgeving van de burger, zoals LPG-stations, opslag van gevaarlijke stoffen of gevaarlijk transport.

De commissie Oosting, ingesteld na de vuurwerkramp in Enschede, heeft aanbevolen dat de overheid de burger actief moet informeren over risico’s. Gemeenten en provincies zijn daarmee aan de slag gegaan. Inmiddels zijn alle provinciale risicokaarten verder verfijnd en in één landelijk systeem ondergebracht. Door te klikken op een gemeente krijg je als burger een overzicht van risicoplekken. Klik je door dan verschijnt de risico-informatie per plek of object. Op de kaart staan ook ‘kwetsbare objecten’, dit zijn plekken waar veel mensen tegelijk aanwezig zijn, zoals ziekenhuizen, schouwburgen, etc.
Provincie:
Tag(s):