dinsdag, 4. april 2006 - 10:19

Risico's hennepteelt

Tilburg

Begin april laat de gemeente Tilburg in heel de stad huis-aan-huis een flyer bezorgen die gericht is op het terugdringen van hennepteelt. Deze actie past in de afspraken die in oktober 2005 zijn vastgelegd in een convenant tussen de gemeente Tilburg, politiedistrict Tilburg, het Openbaar Ministerie, de woningcorporaties: Stichting Wonen Breburg, TBV Wonen, TIWOS (Tilburgse Woonstichting) en Woningstichting St. Lambertus, Stichting Maatschappelijke Opvang Traverse en Essent Netwerk B.V.

Deze partijen hanteren sindsdien een sluitende aanpak om de thuisteelt van wiet terug te dringen en henneptelers steviger aan te pakken. De aanpak van hennepthuisteelt is bovendien een aanbeveling van de commissie Fijnaut en onderdeel van het programma Tilburg Veilig.

Hennepteelt is een misdrijf en dus strafbaar. In 2005 zijn er door de politie binnen het district Tilburg 255 hennepkwekerijen opgerold. In totaal zijn er 51.019 hennepplanten en 36.183 stekken ontdekt. Hennepkwekers geven overlast in woningen en zorgen voor onveilige buurten.

Jaarlijks ontstaat er in Tilburg door het illegaal omleiden van elektriciteit bij hennepteelt brand, als gevolg van kortsluiting of oververhitting. Ook veroorzaken hennepkwekers schade en overlast door lekkages, stank en schimmelvorming. Er ontstaan spanningen of angstgevoelens bij bewoners die hier overlast van ondervinden. Dit alles heeft ook een slechte invloed op de opgroeiende kinderen.

Politie en Openbaar Ministerie rollen verboden hennepkwekerijen op en zullen de verdachte(n) vervolgen. Zij leggen beslag op de kwekerij en melden de geconstateerde fraude bij de Belastingdienst en/of Sociale Dienst. Het Openbaar Ministerie vordert genoten inkomsten uit de hennepkwekerijen terug. Wie wordt vervolgt, krijgt een strafblad. Als er sprake is van een ongezonde en dus ongewenste situatie waarin ook de aanwezigheid van kinderen een rol speelt, worden ook Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming geïnformeerd.

De regel is dat wanneer er in een corporatiewoning een hennepkwekerij wordt ontdekt, de woningcorporatie besluit tot een start van een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst. Bovendien moeten huurders de aangerichte schade herstellen en komen zij twee jaar lang niet in aanmerking voor een andere corporatiewoning.

Essent Netwerk bv. berekent bij illegaal afgetapte elektriciteit de gemaakte kosten, sluit de stroom af en verwijdert de meter. De hennepkweker moet eerst betalen voordat het energiebedrijf de stroom weer aansluit. De gemeente past bestuursdwang toe. Dat betekent dat de kosten voor het opruimen van een hennepkwekerij worden verhaald op de hennepkweker. Verder vordert de gemeente, bij fraude met de bijstandsuitkering, de uitkering terug en gaat zo mogelijk over tot definitieve beëindiging van de uitkering.
Provincie:
Tag(s):