maandag, 30. oktober 2006 - 15:24

Rode stempotlood toch weer uit de kast

Den Haag

De stemmachines van de Sdu kunnen het stemgeheim onvoldoende waarborgen. Uit het onderzoek van de AIVD blijkt dat de Sdu-machine dermate sterke straling en signalen afgeeft dat met elektronische apparatuur tot op tientallen meters afstand het stemgedrag van de kiezer kan worden gevolgd. Voor 35 gemeenten in Nederland betekent dit dat er 22 november a.s. zal moeten worden gestemd met stembiljetten en rood potlood.

Minister Nicolaï van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties heeft maandag 30 oktober de Tweede Kamer geïnformeerd dat deze stemmachines niet kunnen worden ingezet in de verkiezingen van 22 november. Het gaat om ca. 10% van de totaal 1187 machines die in Nederland worden gebruikt.

Tijdens algemeen overleg met de Tweede Kamer op 12 oktober 2006 heeft de minister een aantal maatregelen aangekondigd om de beveiliging van de stemmachines te verbeteren. Controle van de machines op de juiste software, plaatsing van een niet herschrijfbare chip, verzegeling van de machine en beveiliging van de opslag en het transport van stemmachines. Maatregelen die fraude tegengaan. Deze maatregelen zijn met de Tweede Kamer besproken en ondervonden daar brede steun.

Ten aanzien van de vragen over het waarborgen van stemgeheim heeft de AIVD onderzocht of het mogelijk zou kunnen zijn dat anderen dan de kiezer in of buiten het stemlokaal via ontvangapparatuur zouden kunnen zien of horen wat er is gestemd. Het schenden van het stemgeheim via opvangen van straling is strafbaar. Met de fabrikant is nagegaan of technische oplossingen te vinden zijn die kunnen worden doorgevoerd voor de komende verkiezingen. Dat blijkt niet mogelijk te zijn. Minister Nicolaï zal daarom de goedkeuring van de Sdu-machines intrekken.

De 35 gemeenten die oorspronkelijk zouden stemmen met de Sdu-machines zijn inmiddels geïnformeerd. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een projectorganisatie gevormd om samen met de gemeenten te realiseren dat in deze gemeenten op een andere wijze kan worden gestemd. Hierbij zal waarschijnlijk het papieren stembiljet waarbij men met een rood potlood een keuze moet maken worden gebruikt.

Naast Sdu levert de firma Nedap stemmachines voor de Nederlandse markt. De AIVD heeft tot dusver drie typen onderzocht. Het vierde type wordt thans onderzocht. De Nedap-machines geven minder straling af dan de Sdu-machines. De AIVD test of de getroffen maatregelen juist zijn geïmplementeerd en adequaat zijn.

De volgende 35 gemeenten stemmen met Sdu-machines:

Aalsmeer
Alphen aan de Rijn
Ambt Montfort
Amstelveen
Amsterdam
Beemster
Bernheze
Culemborg
Drimmelen
Eindhoven
Franekeradeel
Geertruidenberg
Goes
Gorinchem
Heiloo
Hilvarenbeek
Hoogezand-Sappemeer
IJsselstein
Leiderdorp
Meijel
Moordrecht
Nederlek
Reeuwijk
Ridderkerk
Roerdalen
Schiedam
Sevenum
Tholen
Tilburg
Uden
Uithoorn
Veere
Vlieland
Vlist
Waalre
Provincie:
Tag(s):