woensdag, 29. maart 2006 - 10:20

Rol NMa partijdig en dubieus in bergersconflict

Rotterdam

Donderdag zal Alarmcentrale Nederland (ACN) in een hoorzitting bij de NMA, deze zelfde NMa wraken vanwege haar rol bij de handhaving van het monopolie op hulpverlening bij verkeersongelukken van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN). Volgens ACN en haar advocaat Paul de Groen is de rol van de NMa in deze zaak tot nu toe dubieus en partijdig geweest.

ACN (Alarmcentrale Nederland) probeert sinds 2000 op de markt te komen als meldpunt voor autohulpverlening. Deze markt wordt gedomineerd door de verzekeraars en de ANWB, die deze markt volledig afschermen voor hun eigen alarmcentrales.
In samenwerking met Rijkswaterstaat hebben de verzekeraars en de ANWB een systeem ontwikkeld dat hun feitelijk het monopolie geeft op de hulpverleningsmarkt. Voor dit systeem hebben zij de SIMN (Stichting Incident Management Nederland) opgericht. De SIMN heeft van de NMa ontheffing voor dit monopolie gekregen. Door dit kartel is het voor ACN onmogelijk om een plekje op de markt te veroveren.

ACN heeft hierover sinds 2002 diverse keren bij de NMa geklaagd doch werd telkens door de NMa met smoesjes weggestuurd. Ondanks het feit dat de NMa zelf geconstateerd heeft dat de markt voor ACN afgesloten blijft, veranderd zij hieraan niets, maar adviseert ACN zich bij de concurrenten aan te sluiten.

Uit reeds afgenomen getuigenverklaringen blijkt dat geen middel werd geschuwd om ACN in een kwaad daglicht te plaatsen. Zo werden bedrijven zelfs door de verzekeraars bedreigd met verlies van bergingswerk, indien zij voor ACN zouden werken. Ook hiertegen lijkt de NMa niets te willen doen.
Provincie:
Tag(s):