woensdag, 4. oktober 2006 - 20:18

Ronde Tafel 18 Enschede tapt voor goede doelen

Enschede

Serviceclub de Ronde Tafel 18 Enschede gaat op zaterdag 7 oktober tijdens de Mili-tary in Boekelo bier tappen voor twee goede doelen. Met de actie hopen de leden van de serviceclub zo veel mogelijk geld binnen te halen voor Kinderdagcentrum De Toermalijn in Hengelo en ATC in Enschede.

Kinderdagcentrum De Toermalijn biedt zorg, ondersteuning, begeleiding en behandeling van kinderen met een verstandelijke handicap. Daarbij gaat het onder andere om ontwik-keling en ontplooiing, ondersteuning bij werk, dagbesteding en vrijetijdsbesteding. Het kin-derdagcentrum biedt daarnaast aanvullende vormen van dienstverlening zoals verlengde dagopvang, zaterdagopvang en vakantieopvang. Het doel is het kind ontwikkeling en ont-plooiing te bieden en te ondersteunen bij het verwerven van een volwaardige plaats in de samenleving.

Het andere goede doel is het ATC in Enschede. Deze organisatie richt zich op jongeren in de meest brede zin van het woord en probeert bijvoorbeeld jongeren die dreigen vast te lopen nieuwe kansen te bieden op de arbeidsmarkt of van een aanvullende opleiding te voorzien. Bekende projecten in Enschede zijn De Huifkar en De Werkplaats.

Het ATC richt zich niet alleen op gehandicapten jongeren, ook voortijdige schoolverlaters, leerlingen uit het speciaal onderwijs of jongeren met leer- en gedragsproblemen uit bijvoorbeeld het vmbo, ROC, havo of vwo worden door ATC geholpen.

Bezoekers van de Military 2006 worden van harte uitgenodigd om, naast de gebruikelijke horeca-gelegenheden op het terrein, ook voor het goede doel de speciale biertent van de Ronde Tafel 18 Enschede te bezoeken. De biertent is te vinden tussen hindernis 11 en 12 vlakbij de sponsortenten 13 t/m 18.
Provincie:
Tag(s):