dinsdag, 5. september 2006 - 12:40

Rondeveense bouwleges zijn 'gemiddeld'

De Ronde Venen

De Vereniging Eigen Huis vindt de verschillen tussen de tarieven die gemeenten hanteren voor bouwleges onacceptabel. Eigen Huis heeft dit onderzocht door middel van een steekproef onder 40 gemeenten. De gemeente De Ronde Venen is één van de gemeenten die in deze steekproef is meegenomen. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente De Ronde Venen bouwleges hanteert die overeenkomen met de gemiddelde tarieven.

Een inwoner van de gemeente De Ronde Venen die een lichte bouwvergunning aanvraagt voor het plaatsen van bijvoorbeeld een dakkapel van € 10.000 betaalt € 244,20. De kosten voor een reguliere bouwvergunning voor bouwwerken tot € 45.500 bedragen in De Ronde Venen € 1.072,61. Voor de bouw van een nieuwbouwwoning met een aanneemsom van € 130.000 betaalt een inwoner van De Ronde Venen € 3.045,60. De gemeente De Ronde Venen zit hiermee rond het gemiddelde.

De tarieven voor leges worden samengesteld op basis van de kosten die de gemeente maakt, bijvoorbeeld personeelskosten. Uitgangspunt bij de tarieven is dat de leges kostendekkend zijn.
Provincie:
Tag(s):