woensdag, 11. oktober 2006 - 16:37

Rotonde met bijzonder energiezuinige verlichting

Lelystad

De provincie Flevoland gaat nog deze week de rotonde Oostvaardersdijk – Knardijk met een actieve markering in de weg beter zichtbaar maken. De oplossing is gevonden in het gebruik van lichtgevende elementjes in de weg. Door het toepassen van deze actieve markering wordt de zichtbaarheid van de rotonde verbeterd terwijl de lichtuitstoot minimaal is en daarmee de natuurverstoring nihil.

De rotonde is in 2005 aangelegd, tegelijk met de dijkversterking van de Oostvaardersdijk. De verlichting is destijds achterwege gebleven met het oog op het nabij gelegen natuurgebied Oostvaarderplassen.

Weggebruikers hebben regelmatig gevraagd toch verlichting aan te brengen. Provinciale Staten zijn echter in de hele provincie terughoudend met het aanbrengen van verlichting. De ligging van deze rotonde bij de Oostvaardersplassen versterkt deze terughoudendheid.

Actieve markering wordt gerealiseerd met behulp van LEDs. Deze hebben een lange levensduur en zijn energiezuinig. De zeer beperkte energie die ze nodig hebben wordt geleverd door zonnecellen voor de LEDs in de weg en door windenergie voor de LEDs in de band van het middeneiland).

Voor het opwekken van de windenergie wordt een windmolen geplaatst op een ANWB-mast in het midden van de rotonde. Dit vormt daarmee een markant punt.

Met de toepassing van dit systeem wordt het energieverbruik van de verlichting van rotonde tot 0kWh gereduceerd per jaar. Bij conventionele verlichting ligt het energieverbruik op circa 500 kWh per jaar. Zo wordt dus ook bijgedragen aan het beperken van de CO2 uitstoot.
Provincie:
Tag(s):