zaterdag, 4. maart 2006 - 13:33

Rotterdamse Ondernemers gaan multicultureel!

Rotterdam

Wethouder Wim van Sluis geeft het startsein op 28 maart 2006 in het gemeentehuis te Rotterdam.

Verschillende gemeenten in Nederland hebben al enige tijd succesvolle initiatieven lopen om in te spelen op de wensen van ondernemers die multicultureel georiënteerd zijn.

Rotterdam als bruisend hart van Multicultureel Zuid-Holland nu ook met de komst van het Platform Rotterdamse ondernemers in de multiculturele samenleving.

Dit initiatief van het bedrijfsleven heeft tot doel ondernemers die multicultureel georiënteerd zijn en die kansen zien in een veranderende samenleving samen te laten komen. Via onder andere laagdrempelige bijeenkomsten, passende sprekers en actuele (multiculturele) themas moet dit doel worden bereikt. Dit alles op typisch Rotterdamse locaties onder een informele sfeer.

De initiatiefnemers, allen multicultureel georiënteerde ondernemers uit Rotterdam zijn er trots op dat de gemeente Rotterdam PROMiSe een warm hart toedraagt. Op 28 maart zal niemand minder dan Wethouder Economische Zaken, Wim van Sluis het startsein geven voor PROMiSe. Het officiële deel van het programma zal naast de introductie van PROMiSe en een toespraak van Wim van Sluis nog een verrassende spreker bevatten. Na het officiële deel is er onder het genot van een multiculturele maaltijd en een drankje ruim de gelegenheid te netwerken.

De Kick Off vind plaats op 28 maart in de prachtige Burgerzaal van het Gemeentehuis Rotterdam en zal aanvangen om 16.30 uur. De Kick Off is openbaar, iedereen die geinteresseerd is kan zich aanmelden door een mail te sturen naar info@promiseonline.nl vermeld daarbij duidelijk uw bedrijfsnaam, uw naam en het aantal personen.
Provincie:
Tag(s):