dinsdag, 21. november 2006 - 20:44

Ruim 1000 monumentale bomen in Assen

Assen

De Gemeente Assen heeft de definitieve lijst met monumentale bomen vastgesteld. Deze lijst is opgesteld om de betreffende bomen extra bescherming te bieden, het cultuurhistorisch erfgoed te handhaven en om het fraaie groenbeeld van Assen in stand te houden.

Bomen zijn sterk beeldbepalend en hebben een positieve invloed op de leefomgeving en het welbevinden van de mensen. Monumentale bomen zijn door hun leeftijd cultuurhistorisch van grote waarde en hebben door hun omvang of functie (bijv. herdenkingsboom) extra waarde voor burgers. Het oud worden en blijven van bomen is een langdurig proces waarbij rust en continuïteit gewaarborgd moeten zijn.

Vorig jaar heeft de gemeente 10.000 bomen laten beoordelen. Uiteindelijk zijn 340 bomen van particuliere eigenaren en 668 van de gemeente aangewezen als monumentale boom. Ook heeft de gemeente 2763 gemeentelijke bomen aangemerkt als waardevolle bomen die extra bescherming krijgen.

Met het vaststellen van de monumentale bomenlijst zal de gemeente vaker kapvergunningen voor zichzelf en anderen gaan weigeren. Dit beleid betekent niet dat de overige bomen volledig onbeschermd zijn. De bestaande kapvergunning volgens de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) blijft gewoon van toepassing voor bomen met een stamdoorsnede van 20 cm of meer.

Particuliere eigenaren van aangewezen monumentale bomen worden persoonlijk op de hoogte gesteld.
Provincie:
Tag(s):