woensdag, 16. augustus 2006 - 18:19

Ruim 1100 steunbetuigingen voor gezin Selimovic

Heythuysen

De Initiatiefgroep uit Heythuysen die opkomt voor de belangen van de familie Selimovic, heeft ruim 1100 steunbetuigingen ontvangen vanuit de bevolking voor de brief die ze heeft opgesteld voor de Tweede Kamer.

De Initiatiefgroep, die onder andere bestaat uit pastoor Houben van Baexem en wethouder Wagemans van de gemeente Heythuysen, hebben een brief opgesteld, waarin ze politici in de Tweede Kamer vragen stelling te nemen tegen de onmenselijke aspecten van het Nederlandse asielbeleid.

Pastoor Houben heeft kerkasiel verleend aan de familie Selimovic uit voormalig Joegoslavië. Het gezin, bestaande uit vader, moeder en vijf kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar, werd in Ter Apel zonder enige opvang voor de derde keer op straat gezet. De moeder is in verwachting. Het gezin verblijft reeds 11 jaar in Nederland. De actie in Ter Apel volgde op een eerdere ontruiming uit het AZC te Venlo en tal van pogingen van personen en instanties om deze humanitair laakbare daad te voorkomen. Het gezin blijft sedert die tijd verstoken van recht op een uitkering, een ziektekostenverzekering en geldige identiteitspapieren.

In de brief worden fractievoorzitters gevraagd blijk te geven van eenzelfde bekommernis en betrokkenheid als zij toonden toen hun collega Hirsi Ali in problemen kwam. Dat punt is temeer aan de orde aangezien veel asielzoekers in veel schrijnender omstandigheden verkeren dan mevrouw Hirsi Ali.

Afgelopen maandag was er nog een avondwaken voor de poort van het AZC in Venlo voor de familie. Deze wake was opgezet door de SP in Venlo en werd bijgewoond door Jan de Wit van de SP en burgemeester Jan Truijen van de gemeente Heythuysen
Provincie:
Tag(s):