vrijdag, 22. december 2006 - 10:18

Ruim 200.000,= voor restauratie Borgmolen

Grou

De gemeente Boarnsterhim heeft € 210.000,-- subsidie ontvangen voor de restauratie van de Borgmo-len op de Burd bij Grou. Met het toekennen van de subsidie komt de restauratie van de molen een hele grote stap dichterbij.

Onlangs heeft de gemeente € 65.000,-- beschikbaar gesteld uit het budget voor restauratie van monumenten voor 2007. Het resterende bedrag zal naar verwachting uit andere fondsen beschikbaar gesteld kunnen worden.

Woensdagmiddag werd de subsidiebeschikking van het Ministerie van OCW (de Rijksdienst voor Ar-cheologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM)) bekendgemaakt. Het beschikbare subsidiebe-drag betreft 70% van de begrote restauratiekosten. De restauratie moet binnen 2 jaar voltooid zijn. De gemeente Boarnsterhim begint binnenkort met de voorbereidingen om de restauratie te realiseren.

De gemeente is verheugd dat er opnieuw een cultuurmonument in Boarnsterhim gerestaureerd en behouden kan blijven.
Provincie:
Tag(s):