vrijdag, 23. juni 2006 - 15:06

Ruim 300 meldingen van asbestwegen in Gelderland

Regionaal

Bij het Meldpunt Asbest zijn sinds 22 mei 315 meldingen van asbestwegen in Gelderland binnengekomen. Alleen volgende week kunnen eigenaren (hun vermoeden van) asbest in wegen of erven nog melden om in aanmerking te komen voor kosteloze sanering.

In Overijssel zijn in dezelfde periode 646 meldingen gedaan. Op vrijdag 30 juni om 17.00 uur sluit het meldpunt de aanmeldingstemijn.

Gelderland en de betreffende gemeenten doen nog steeds een oproep aan eigenaren van asbestwegen, -paden en erven om zich te melden. Ook bij twijfel wordt men verzocht zich te melden. In de gemeenten Harderwijk is vijf weken lang ook een fysiek asbestloket ingericht voor informatie en melding. Het loket bevindt zich in de Stadswinkel in Harderwijk en is tijdens kantooruren geopend.

Verder kunnen eigenaren zich aanmelden via het Landelijk Meldpunt As-best, telefonisch 0800-6353272 (0800-MELDASBEST) of via internet (www.meldasbest.nl). Na 1 juli blijft het Landelijk Meldpunt Asbest open voor asbestmeldingen buiten de saneringsregeling asbestwegen.

De inventarisatie moet alle asbesthoudende wegen en erven in de regio’s rond Harderwijk en Goor in kaart brengen. Directe aanleiding is de uitkomst van het in november 2005 gepresenteerde onderzoek naar asbestkanker rond Goor. Uit dat onderzoek blijkt dat long- en buikvlieskanker (mesothelioom) in dat gebied onder vrouwen bijna vijf keer en bij man-nen bijna twee keer vaker voorkomt dan in de rest van Nederland.

In en om de gemeenten Harderwijk, Lochem en Berkelland is asbestafval van Asbestproducent Eternit in Goor en Eternitdochter Asbestona in Harderwijk verwerkt in veel wegen en erven.

De daadwerkelijke sanering vindt plaats in de periode tussen 2007 en 1 januari 2010. Het Rijk betaalt het onderzoek en de eventuele sanering.

Na 30 juni 2006 kan de inspectie van het ministerie van VROM handhavend optreden op basis van het Besluit asbestwegen (Wet Milieugevaarlijke stoffen).
Provincie:
Tag(s):