dinsdag, 14. november 2006 - 21:00

Ruim 40 overtredingen bij handhavings-estafette

Regio

Op donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 november 2006 werd in de hele provincie Drenthe een handhavingsestafette gehouden. Diverse overheden die zich bezighouden met handhaving en toezicht werkten samen om controles uit te voeren op een breed scala aan met name milieuwetgeving.

De actie heeft ruim honderd constateringen opgeleverd, waarbij ruim veertig overtredingen zijn geconstateerd. Hiervoor zijn zes processen-verbaal opgemaakt en een tiental waarschuwingen gegeven. De overige geconstateerde overtredingen worden bestuursrechtelijk danwel strafrechtelijk afgedaan, of nader onderzocht indien daartoe aanleiding is.

Ruim 70 medewerkers van verschillende organisaties werkten mee aan de Drentse actie, waaronder medewerkers van het regionale milieuteam van de politie, van het merendeel van de Drentse gemeenten, van twee waterschappen, van de AID, van diverse natuurbeheerders en van de provincie Drenthe.

De coördinatie van de actie gebeurde door Samenwerking Handhaving Drenthe (SHD), een bestuurlijk onafhankelijk platform van waaruit samenwerking tussen de verschillende handhavende instanties wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. SHD spreekt over een succesvol verlopen actie; de estafette heeft een flink aantal overtredingen blootgelegd en de organisaties hebben weer een stap gezet in de richting van goede afstemming van de werkzaamheden.

De geconstateerde overtredingen variëren van illegale afvalstort, geluidsoverlast en illegaal grondtransport tot overtredingen van vergunningvoorschriften en diverse wetgeving en ontheffingen op groene wetten zoals de jachtwet.
Provincie:
Tag(s):