vrijdag, 22. december 2006 - 11:47

Ruim 5000 Amsterdamse vrouwen voor inburgerings-cursus

Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft binnen vier weken ruim 5000 allochtone vrouwen geworven voor een inburgeringscursus. Het grote aantal vrouwen overtreft alle verwachtingen en het einde van de aanmeldingen is nog niet in zicht. Dit heeft de gemeente Amsterdam bekengemaakt.

Amsterdam hecht grote waarde aan de verbetering van de positie van de allochtone vrouw. Eind oktober heeft het Rijk, in het kader van het Pavem-beleid, in totaal 12 miljoen euro toegekend om 1800 allochtone vrouwen een inburgeringscursus aan te bieden.

De commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen (Pavem) heeft gewerkt aan de verbetering van de deelname van allochtone vrouwen aan het
maatschappelijk verkeer. Een voorwaarde van de financiering is dat de inburgeringscursussen voor 31 december 2006 beginnen.

Vier weken na de wervingsactie overtreft het aantal aanmeldingen de verwachtingen. Momenteel hebben al 5500 vrouwen een opleidingsovereenkomst getekend. Naar verwachting lopen de aanmeldingen op tot 6000. Deze groep vrouwen nam volgens de commissie Pavem nauwelijks deel aan de maatschappij.

Voordat de vrouwen een opleidingscontract tekenden zijn er informatiebijeenkomsten geweest en hebben de vrouwen een intakegesprek gehad, waarin hun kennis van de Nederlandse taal werd getest.
Provincie:
Tag(s):