woensdag, 8. maart 2006 - 18:29

Ruim 90 wilde zwijnen afgeschoten

Maastricht

In Limburg zijn sinds 1 augustus vorig jaar 94 wilde zwijnen afgeschoten. Zwijnen mogen worden afgeschoten wanneer ze zich buiten het Meinweggebied bevinden. Gedeputeerde Ger Driessen gaf vandaag inzicht in de populatie van de wilde zwijnen.

De Provincie Limburg heeft als beleid dat buiten het Meinweggebied geen wilde zwijnen worden toegestaan om schade aan landbouwgewassen te voorkomen. Desondanks hebben zich de afgelopen jaren wilde zwijnen gevestigd buiten het leefgebied. Deze wilde zwijnen zijn afkomstig uit Duitse leefgebieden van deze soort. Om de verspreiding van zwijnen in het zogeheten ‘0-optiegebied’ tegen te gaan, heeft de Provincie aan de Limburgse faunabeheer-eenheden ontheffing verleend om deze wilde zwijnen af te schieten. Aanvullend op het reguliere gebruik van het geweer, is daarbij het gebruik van kunstlicht toegestaan.

Door het herstel van een zwijnwerend raster langs de Duitse grens is ook te verwachten dat de toeloop van zwijnen uit Duitsland sterk zal afnemen, aldus de provincie.
Provincie:
Tag(s):