zondag, 5. november 2006 - 20:46

Ruim 9000 ratten gevangen in Drenthe

Assen

Uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag muskusrattenbestrijding van de provincie Drenthe 2005 blijkt dat de populatie muskusratten kleiner te zijn geworden. De vangsten zijn met 10% afgenomen ten opzichte van 2004 en dat met dezelfde personele inspanning.

De rattenbestrijders hebben in Drenthe in 2005 ruim 9000 ratten gevangen waaronder 1 beverrat.
Provincie:
Tag(s):