woensdag, 22. november 2006 - 19:52

Ruim €100.000 voor inburgering 18 allochtone vrouwen

Assen

Assen krijgt € 111.240,- van het rijk bestemd voor een inburgeringscursus voor 18 allochtone vrouwen. De cursus duurt van 2007 tot en met 2009 en wordt aan het eind van dat jaar afgesloten met een inburgeringexamen.

De minister stelt het geld beschikbaar vanuit de regeling inburgering allochtone vrouwen, in dit geval speciaal gericht op vrouwen die niet werken en geen recht hebben op een uitkering. Het kabinet heeft acht miljoen euro gereserveerd voor extra inburgeringvoorzieningen in de gemeenten die niet tot de grootste 31 gemeenten gerekend worden.

Het college stelt aan de raad voor het genoemde bedrag beschikbaar te stellen aan de ISD voor de uitvoering van de regeling. De uitvoering van deze regeling past heel goed in de gemeentelijke doelstelling om te werken aan integratie en participatie van met name allochtone moeders.
Provincie:
Tag(s):