donderdag, 9. november 2006 - 12:59

Ruim vier ton voor landbouwprojecten

Friesland

De provincie Fryslân stelt € 407.738 beschikbaar voor negen landbouwprojecten. Hiervan komt € 365.971 uit SEB-landbouw, € 32.600 uit het Actieprogramma duurzame landbouw en € 9.227 uit het budget Plattelandsbeleid.

In totaal zijn in de tweede helft van 2006 negen projecten voor subsidie ingediend, die allemaal zijn gehonoreerd.

Gedeputeerde Anita Andriesen vindt de landbouw in Fryslân vanuit economisch en landschappelijk perspectief van groot belang.
‘De sector biedt in onze provincie meer werkgelegenheid dan gemiddeld in Nederland. De landbouw heeft ongeveer 75 % van de Friese ruimte in gebruik. Een gezonde landbouwsector is daarom niet alleen een voorwaarde voor het in stand houden van werkgelegenheid, maar ook voor behoud en versterking van het landschap. Wij willen agrarische ondernemers daarom graag steunen bij het ontwikkelen van duurzame en economisch perspectiefvolle vormen van landbouw. ‘
Provincie:
Tag(s):