vrijdag, 22. september 2006 - 0:43

Ruimer bouwen rond militair terrein Stegerveld

Ommen

De gemeenteraad van Ommen krijgt van Gedeputeerde Staten groen licht om weer bouwvergunningen te verlenen binnen het gebied rondom het voormalige militaire complex Stegerveld. Binnen de veiligheidszones rond de complexen geldt nu nog een bouwverbod, waardoor enkele boerenbedrijven niet kunnen uitbreiden.

De gemeente heeft een beleidsnotitie vastgesteld waarin ze volgens GS voldoende heeft onderbouwd waarom de bouwbeperkingen die gelden binnen de veiligheidszones rondom de munitieopslag Stegerveld kunnen komen te vervallen. De munitieopslag is namelijk feitelijk beëindigd en de milieuvergunning is ingetrokken.

De provincie Overijssel heeft zich samen met de gemeente Ommen ingespannen voor de sluiting van het militaire complex. Het ministerie van Defensie stemde daarmee vorig najaar in. De provincie Overijssel zoekt nu samen met de gemeente Ommen en de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het Ministerie van LNV een nieuwe groene invulling voor de complexen. Het Ministerie van LNV is na sluiting de nieuwe eigenaar van de complexen.

De provincie vindt het belangrijk dat een nieuwe functie voor Stegerveld de bedrijfsvoering van de omringende boerenbedrijven niet belemmert en goed past binnen de ecologische hoofdstructuur.
Provincie:
Tag(s):