donderdag, 21. september 2006 - 15:22

Ruimtelijk Plan herinrichting Soesterberg vastgesteld

Soesterberg

Vliegbasis Soesterberg komt per 1 januari 2008 voor een belangrijk deel vrij. Tijdige planvorming voor herinrichting van het gebied staat daarom al enige tijd op de agenda van Provinciale staten. Zij hebben op maandag 18 september de uitgangspunten voor het Ruimtelijk Plan voor de herinrichting van Soesterberg vastgesteld. Deze punten dienen als leidraad bij het opstellen van het Ruimtelijk Plan. De uitgangspunten worden ook getoetst door de raden van Zeist en Soest.

Het Ruimtelijk Plan is alleen richtinggevend en voor het vaststellen van het concept zullen bewoners en andere belanghebbenden gehoord worden. Provinciale Staten houden daarom de mogelijkheid open om van de uitgangspunten af te wijken als de uitwerking in het Ruimtelijk Plan of het horen van inwoners en andere belanghebbenden over het concept Ruimtelijk Plan daartoe aanleiding geeft.

Uitvoerige discussie vond plaats over de noodzakelijkheid van bouwlocaties om het groen te financieren. Ook mogelijke financiering van groen uit andere bronnen werd besproken. De vliegbasis ligt op een zeer strategische plek, midden in de Ecologische Hoofdstructuur in het hart van de Heuvelrug. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een natuurvisie.
Provincie:
Tag(s):