zaterdag, 3. juni 2006 - 19:29

Samenscholings-verbod bedrijven-terrein

Tilburg

Op bedrijventerrein Vossenberg en de Vloeiveldweg geldt een samenscholingsverbod. De afgelopen jaren waren er tijdens de zomermaanden geregeld illegale straatraces in het gebied. Die veroorzaakten veel overlast. Het verbod is ingegaan op 19 mei en is zes maanden van kracht.

De burgemeester heeft op het bedrijventerrein Vossenberg en omgeving en op de hele Vloeiveldweg een samenscholingsverbod ingesteld op basis van artikel 65 van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Dit artikel luidt als volgt. 'Het is verboden op of aan wegen, die door de burgemeester zijn aangewezen omdat het belang van de bescherming van de openbare orde dit naar zijn oordeel nodig maakt in verband met het gebruik van en/of de handel in harddrugs, of herhaaldelijk aangetoonde overlast, deel te nemen aan een verzameling van meer dan drie personen, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat deze verzameling een bedreiging van de openbare orde met zich meebrengt.'

Het verbod geldt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 21.00 uur tot de volgende dag 07.00 uur; zaterdag van 18.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur. Het samenscholingsverbod voor de Vloeiveldweg is permanent.
Provincie:
Tag(s):