vrijdag, 27. oktober 2006 - 9:01

Samenvoeging Integraal Toezicht en regiopolitie

Maastricht

Deze week vond de officiële overdracht van de gemeentelijke productgroep Integraal Toezicht naar de regiopolitie plaats in de hal van het stadhuis. In aanwezigheid van burgemeester Leers plaatsvervangend districtchef politie W.Frenken, chefs basiseenheden, leiding Integraal Toezicht en alle medewerkers Integraal Toezicht van de afdeling Stadstoezicht werd de samenwerking feestelijk ingeluid.

In 2004 is de samenwerking van Integraal Toezicht en regiopolitie al vastgelegd in een contract. Het vergroten van de veiligheid en het handhaven van de openbare orde heeft sindsdien een merkbaar effect gehad. De resultaten zijn meetbaar door vermindering van zakkenrollerij op de markt, signalering op straat van gezochte personen, nadrukkelijke daling van diefstal en motoren gedurende de zomermaanden en in een beperking van overlast door junks en zwervers.

Nu wordt de fysieke samenvoeging en organisatorische scheiding een feit. Twee van de 3 basiseenheden van Integraal Toezicht verhuizen van de Brusselsestraat 84 naar de politiebureaus in Maastricht Oost en in West.

De structuur van Integraal Toezicht is gebaseerd op de indeling van de regiopolitie in 3 stadsdelen (basiseenheden). Per stadsdeel is een toezicht- en handhavingsteam, bestaande uit buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders actief. In Maastricht-West zijn 2 parkeeragenten, 4 milieuagenten en 12 toezichthouders actief. Eenzelfde aantal is werkzaam in Maastricht-Oost. In Maastricht-Centrum zijn 14 parkeeragenten, 2 milieuagenten en 14 toezichthouders werkzaam.

In de praktijk komt het neer op een gezamenlijk optreden van de regiopolitie én de gemeente met haar toezichthouders - in de volksmond stadswachten - en haar buitengewoon opsporingsambtenaren, zoals parkeer- en milieucontroleurs. Het geven van aanwijzingen, mensen die over de schreef gaan op hun gedrag wijzen, verkeersregeling, assistentie bij grote evenementen, een extra oogje in het zeil houden op onveilige plekken, een helpende hand voor ouderen, assistentie bij aanhoudingen, tijdig waarschuwingen geven en een directe snelle lijn met de politie, om maar eens aantal van de taken te noemen, is ontzettend belangrijk.

Weliswaar blijft de rol van de toezichthouders die van signaleren en rapporteren. En van de buitengewoon opsporingsambtenaren de milieucontrole en de parkeerhandhaving. Maar het neemt niet weg dat ze zich meer dan voorheen samen met de politie op straat gaan profileren als bewakers van openbare orde en veiligheid. Namelijk repressief optreden waar dat nodig is, de politie en opsporingsambtenaren dus, en preventief optreden waar dat gewenst is, door de toezichthouders dus.

Naast de band met de regiopolitie op het gebied van openbare orde en veiligheid is de productgroep Integraal Toezicht verantwoordelijk voor de gemeentelijke producten op het gebied van milieu- en parkeertoezicht en handhaving. Tevens levert de productgroep een duidelijke bijdrage aan het toezicht op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Provincie:
Tag(s):