donderdag, 13. juli 2006 - 8:37

Samenwerking in registratie slachtoffers en schade

Groningen

De 25 Groningse gemeenten gaan, als eerste regio in Nederland, bij een ramp samen optrekken bij de registratie van slachtoffers en schade. Daarvoor gaan ze nauw samenwerken met het Nederlandse Rode Kruis en de VerzekeraarsHulpDienst (VHD).

Maandag 10 juli tekende burgemeester Wallage, namens de 25 burgemeesters, de convenanten met het Rode Kruis en de VHD in het stadhuis van Groningen.

Bij een ramp levert het Rode Kruis een geavanceerd systeem voor de registratie van slachtoffers, inclusief daarvoor opgeleide vrijwilligers. De VHD neemt de schaderegistratie van de gemeenten over en biedt hen ondersteuning. De 25 gemeenten zelf stellen regioteams samen, die inzetbaar zijn voor elke gemeente in de provincie. Met de komst van deze teams hoeven niet alleen minder mensen te worden voorbereid op hun taak tijdens een ramp. Ook kunnen de regioteams intensiever trainen.
Provincie:
Tag(s):