donderdag, 14. december 2006 - 16:16

Samenwerking in strijd tegen criminaliteit in logistieke sector

Venlo

Ruim 150 ondernemers en vertegenwoordigers van diverse publieke en private organisaties zijn afgelopen woensdag tijdens de themabijeenkomst ‘Criminaliteit in de logistiek, een beladen thema!’ met elkaar in gesprek gegaan over hoe zij samen de strijd aan kunnen binden tegen criminaliteit in de logistieke sector in de regio. De avond werd afgesloten met een gedeelde conclusie: we moeten en gaan samen aan de slag!

De regio Venlo is een logistieke hotspot in Nederland; veel logistieke bedrijven en veel transport van goederen. Dit brengt ook criminaliteit met zich mee. Daarom besloten de Kamer van Koophandel, EVO, de Politie Limburg-Noord en TLN de handen ineen te slaan om de partners in de logistieke keten bij elkaar te brengen. Doel was om samen te zoeken naar praktische oplossingen om criminaliteit in de logistieke sector te voorkomen en te bestrijden. Dit initiatief werd omarmd door het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Limburg-Noord, een platform waarin publieke en private partners samenwerken om criminaliteit in het bedrijfsleven tegen te gaan.

Tijdens de bijeenkomst zijn diverse sprekers ingegaan op de maatregelen die de verschillende partners afzonderlijk, maar zeker ook gezamenlijk moeten treffen om criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen.

De politie heeft tijdens de bijeenkomst met name uitleg gegeven over de bovenregionale aanpak van transportcriminaliteit. Vanaf februari gaat een speciaal projectteam vanuit de Bovenregionale Recherche Zuid Nederland van start, dat voor de duur van drie tot vier jaar op innovatieve wijze gaat samenwerken met in- en externe partners en brancheorganisaties om de lading- en transportcriminaliteit terug te dringen. Het team werkt in opdracht van de zes zuidelijke politieregio’s en wordt gehuisvest in Venlo.
Provincie:
Tag(s):