dinsdag, 28. november 2006 - 14:45

Samenwerking voor ontwikkeling Bouwmeesterbuurt Almere

Almere

Woningcorporatie Ymere en de gemeente Almere slaan de handen ineen voor de Bouwmeesterbuurt. Aanstaande donderdag 30 november ondertekenen wethouder Henk Smeeman en regiodirecteur van Ymere Pieter Jan Datema een samenwerkingsovereenkomst voor de komende 5 tot 10 jaar.

Vorig jaar voerden Ymere en de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uit naar manieren om het Van Eesterenplein en de omgeving te verbeteren. Afgelopen mei stemde de gemeenteraad in met de conclusies uit het onderzoek.

Eén ervan was dat niet alleen gekeken moet worden naar het Van Eesterenplein, maar naar de hele Bouwmeesterbuurt. Daarom besloot de gemeenteraad tot het onderzoeken van wat nodig is om de aantrekkelijkheid van de Bouwmeesterbuurt te vergroten als plek om te wonen, werken en leven. Dit is verwerkt in een overeenkomst tussen de gemeente en Ymere om samen te werken aan het verbeteren van de Bouwmeesterbuurt via een buurtontwikkelingsprogramma.

De komende 5 tot 10 jaar zullen beide partners samenwerken aan de invulling en uitvoering van een buurtontwikkelingsprogramma om van de Bouwmeesterbuurt een sterke, sociaal krachtige en gewilde buurt te maken.

Hiervoor wordt bijvoorbeeld gekeken op welke manier de sociaal-economische positie van bewoners versterkt kan worden, hoe de kwaliteit van de openbare ruimte vergroot kan worden en op welke manier er meer woningdifferentiatie, voorzieningen en werkgelegenheid in de buurt kunnen komen.
Provincie:
Tag(s):