woensdag, 27. september 2006 - 9:02

Samenwerkings-verband tussen huisartsen

Maastricht/Heuvelland

De Stichting Regionale Huisartsenzorg (RHZ) Heuvelland is een samenwerkingsverband van alle huisartsen in de regio Maastricht en Heuvelland. Deze Stichting RHZ maakt bekend dat vanaf 1 oktober aanstaande in 55 huisartsenpraktijken voortaan een praktijkondersteuner werkzaam is. Deze praktijkondersteuner is een verpleegkundige die taken van de huisarts kan aanvullen of kan overnemen.

Dit betreft vooral de zorg voor patiënten met een chronische aandoening (zoals suikerziekte (diabetes), astma en COPD en hart- en vaatziekten).

Op zich is praktijkondersteuning niets nieuws en zijn praktijkondersteuners werkzaam bij vele huisartsen in Nederland.

Het is echter voor het eerst dat een dergelijk grote groep huisartsen tegelijk start met deze vorm van ondersteuning. Hierdoor hebben alle huisartsen in Maastricht en Heuvelland vanaf 1 oktober een praktijkondersteuner.

Deze gezamenlijke start heeft te maken met het streven van de Stichting RHZ om de zorg voor patiënten met een chronische aandoening zo goed mogelijk te organiseren. Binnen die filosofie past zorg op wijkniveau, dicht bij de patiënt en met een heldere en meetbare kwaliteit. Zo zal binnenkort voor patiënten met suikerziekte een initiatief starten, waarbij met behulp van richtlijnen en de samenwerking tussen meerdere hulpverleners, de zorg zo goed mogelijk wordt georganiseerd.

De gezamenlijk met specialisten ontwikkelde richtlijnen voor goede zorg schrijven voor dat de patiënt regelmatig gecontroleerd en begeleid moet worden. In de praktijkondersteuner heeft de huisarts een nieuwe collega om die richtlijnen ook werkelijk ten uitvoer te brengen. Volgens de Stichting RHZ is de verbeterde zorg voor de patiënt met een chronische aandoening daarmee gegarandeerd en is de uiteindelijke winnaar van deze veranderingen de patiënt.
Provincie:
Tag(s):