dinsdag, 12. december 2006 - 8:56

Samenwerkingsovereenkomst Kanaaloevers Haven-Centrum

Apeldoorn

Maandag ondertekenden de gemeente Apeldoorn, Ons Huis en Dura Vermeer de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling en bouw van Haven-Centrum. De locatie in het centrum van Apeldoorn wordt omsloten door Stationstraat, Molenstraat-Centrum, Havenweg en Apeldoorns Kanaal en is ongeveer 5 hectare groot.

Er worden circa 300 woningen, zo’n 21.000 m2 maatschappelijke en commerciële ruimten, twee pleinen en een ondergrondse publieke parkeergarage voor circa 900 auto’s gerealiseerd.

Haven-Centrum is de ruimtelijke sluitsteen van het omvangrijke project Kanaaloevers.
Het deelgebied dat nu aan snee is, moet bij uitstek zorgen voor een hechte verbinding tussen de binnenstad, het stationsgebied en het kanaal.

Op dit moment leggen de gemeente en de ontwikkelingscombinatie “De Verbinding Vof� ( het samenwerkingsverband tussen Ons Huis en Dura Vermeer) de laatste hand aan het programma voor binnenstedelijke en recreatieve functies. Op basis van de Binnenstadsvisie vraagt de gemeente aandacht voor functies in de sfeer van ontspanning en recreatie (leisure), sport en gezondheid; een nieuw binnenstadszwembad ter vervanging van het huidige Sportfondsenbad en een wijkcentrum binnenstad zijn onderdelen van het programma.

In het voorjaar van 2007 wordt duidelijk hoe het totale programma daadwerkelijk vorm krijgt.
Provincie:
Tag(s):