vrijdag, 7. juli 2006 - 10:53

Satellietmissie Luchtkwaliteit en Klimaat geselecteerd door ESA

De Bilt

De Europese Ruimtevaart Organisatie ESA heeft een satellietmissie, geleid door het KNMI, ten behoeve van luchtkwaliteit en klimaat geselecteerd voor verdere studie. Daarmee is de kans dat deze missie gerealiseerd wordt een stuk groter geworden.

Voor een leefbaar klimaat en milieu zijn bestrijding van milieuvervuiling en het beperken van de gevolgen ervan van levensbelang. Maar hoe meet je de effectiviteit van de genomen maatregelen? Aardobservatiesatellieten zijn daarvoor belangrijk. Het gebruik van satellietgegevens voor het maken en evalueren van beleid op het gebied van luchtkwaliteit en klimaat wordt steeds belangrijker. ESA speelt hierop in met nieuwe satellietprogramma’s, waarbij zorgvuldig wordt onderzocht aan welke metingen de komende decennia de meeste behoefte is.
Provincie:
Tag(s):