maandag, 3. april 2006 - 13:09

Schaapskudde graast weer in Amersfoort

Amersfoort

De schaapskudde is weer terug in Amersfoort vanaf maandag 3 april. De eerste drie weken zal de kudde grazen in Park Schothorst. Later in het voorjaar trekken de schapen naar het waterwingebied tussen Liendert en Rustenburg en de geluidswal achter Rustenburg. De kudde zal dit seizoen elke dag rondtrekken, dus ook in de weekenden. Er loopt altijd een herder bij met twee bordercollies om de schapen bij elkaar te houden. De schapen blijven in Amersfoort tot en met november, daarna vertrekken ze naar hun winterverblijf.

De gemeente streeft naar mooie, bloemrijke grasstroken en bermen op verschillende plekken in de stad. Dat trekt veel vlinders en vogels aan en brengt de natuur dichter bij de stad. Om dit te bereiken zet de gemeente in een aantal grotere groengebieden een schaapskudde in. Schapen lusten grassen, kruiden en andere planten en eten de hele dag door. Met hun hoeven brengen ze variatie aan in de bodem en via hun vacht, hoeven en mest verspreiden ze de zaden van verschillende plantensoorten.

De schaapskudde graast dit jaar op drie verschillende locaties: in en rond Stadspark Schothorst, in het Waterwingebied tussen Liendert en Rustenburg en op de geluidswal achter Rustenburg. Op een aantal plekken worden nachtweides ingericht. De eerste drie weken grazen de schapen op diverse plekken in Stadspark Schothorst. Voor de periode daarna wordt nog een begrazingsschema gemaakt.
Provincie:
Tag(s):