dinsdag, 7. november 2006 - 19:34

Schade-vergoedingen aan vrijgesproken verdachten Hofstadgroep

Rotterdam

De raadkamer in strafzaken van de rechtbank Rotterdam heeft dinsdag schadevergoedingen ten laste van de Staat van ruim € 20.000 tot ruim € 88.000 toegekend aan de zes vrijgesproken verdachten van de zogenaamde Hofstadgroep, Jermaine W., Rachid B., Zakaria T., Nadir A., Mohammed El B. en wijlen Rachid B. Vijf van de zes gewezen verdachten hadden verzoeken tot schadevergoeding gedaan waarvan de bedragen uiteenliepen van ruim € 100.00 tot ruim € 1,5 miljoen.

De raadkamer heeft aan alle zes gewezen verdachten een schadevergoeding toegekend voor de periode die zij in verzekering (en beperkingen) en in voorlopige hechtenis hebben doorgebracht. Met uitzondering van wijlen Rachid B., aan wiens erfgenamen een schadevergoeding ter hoogte van de standaardbedragen van € 95 en € 70 werd toegekend, werden aan de gewezen verdachten een bedrag van € 250 per dag toegekend voor de dagen die zij in verzekering met beperking hebben doorgebracht en een bedrag van € 200 per dag voor de dagen die zij in voorlopige hechtenis hebben doorgebracht.

In vier gevallen was verzocht om een schadevergoeding voor gederfde inkomsten en is hiervoor ook een bedrag toegekend. De toegekende bedragen zijn echter lager en in een geval aanzienlijk lager dan de bedragen die waren verzocht.
Provincie:
Tag(s):