dinsdag, 21. november 2006 - 9:18

Schadeclaims meerokende horecawerknemers kansrijk

Den Haag

Het Gerechtshof in Arnhem heeft voor het eerst in ons land in een tussenuitspraak van een hoger beroepsprocedure de principiële uitspraak gedaan dat een werkgever aansprakelijk gesteld kan worden voor schade door meeroken bij een werknemer.

Het actiecomité 'Horeca Natuurlijk Rookvrij' van Clean Air Nederland verwacht na deze uitspraak dat horecawerknemers schadeclaims bij hun werkgever gaan indienen. 'Veruit de meeste horecawerkgevers laten hun werknemers namelijk volop meeroken. Geen enkele andere werkgeversgroep doet dat nog omdat het via de Tabakswet verboden is sinds 2004. De horeca is helaas nog steeds de enige uitzondering in ons land,' aldus Jan Pompe, woordvoerder van Het actiecomité 'Horeca Natuurlijk Rookvrij'.

De uitspraak van het Gerechtshof Arnhem van 26 september 2006 heeft betrekking op een mevrouw die als medisch secretaresse werkzaam was bij de Isala klinieken te Zwolle. Deze mevrouw stelde gezondheidsschade te hebben opgelopen doordat zij tijdens haar werk bij Isala gedurende langere tijd was blootgesteld aan sigarettenrook. De gezondheidsschade van mevrouw betrof astma.

Het hof heeft in verband met het feit dat er ook andere oorzaken waren voor de astma beslist dat de werkgever 50% van de schade van de werkneemster moet betalen. De werkgever kan alleen onder deze schadevergoedings-verplichting uitkomen, als zij bewijst dat zij voldoende maatregelen heeft getroffen om te voorkomen dat de werkneemster deze gezondheidsschade kon oplopen.

Pompe: 'Als je kijkt naar de huidige situatie in de horeca, lijkt het mij voor een werkgever in die branche ondoenlijk om te bewijzen dat er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt als gevolg van tabaksrook. We verwachten dat politiek Den Haag dit ook in zal zien en de horecabranche versneld rookvrij zal maken.

Waar de uitspraak in 2000 in de zaak van postbode Nanny Nooijen tegen haar werkgever PTT Post mede als katalysator heeft gediend voor de invoering van de rookvrije werkplek, verwachten we dat deze uitspraak dezelfde rol zal vervullen bij het invoeren van een totale rookvrije horeca. Daar is met deze nieuwe ontwikkeling ook iedereen bij gebaat. De werknemers, de werkgevers en de klanten in de horeca.'
Provincie:
Tag(s):