donderdag, 6. april 2006 - 13:49

Scherpe kritiek op optreden politie Gelderland-Midden

Bij het optreden van de politie Gelderland-Midden na afloop van de voetbalwedstrijd Vitesse-FC Den Bosch hebben individuele politieagenten ongecontroleerd en excessief geweld gebruikt. Er ontstond een geweldssituatie die niet passend is voor onze samenleving.

Het onderzoek van de politie naar aanleiding van klachten hierover vertoonde ernstige gebreken, waardoor het slechts verhullend heeft gewerkt. Deze kritiek uit de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, in een rapport dat vandaag verschijnt.

Op een parkeerterrein na afloop van de voetbalwedstrijd Vitesse-FC Den Bosch in februari 2002 is onrust uitgebroken. Dit gebeurde omdat auto’s van FC Den Bosch-supporters waren beschadigd en beklad. De supporters wilden daar ter plekke aangifte van doen. De ruim twintig politieagenten van het korps Gelderland-Midden hebben niet kunnen voorkomen dat de situatie uit de hand liep. Er was te weinig sturing en coördinatie, waardoor snel een chaos ontstond. De politie werd zelf onderdeel van de strijd.

Het gevolg was dat individuele politiemensen met hun wapenstok FC Den Bosch supporters letsel hebben toegebracht en autoruiten hebben ingeslagen zonder redelijk doel. Er zijn politiehonden ingezet tegen individuele supporters die geen enkele kant meer op konden, waardoor zij hondenbeten opliepen.

In één geval heeft een agent de ruit van een auto ingeslagen en een politiehond de auto ingejaagd, zodat de inzittenden in het nauw raakten. In een ander geval lag een man die al gebeten was, geboeid op de grond terwijl een agent de hond aanzette om nog een keer te bijten. Bovendien heeft de agent zijn voet in de nek van de man gezet en zijn hoofd tegen de grond gedrukt. De Nationale ombudsman is geschokt door het excessieve karakter van het geweldgebruik door de politie dat uit zijn onderzoek naar voren is gekomen.

Enkele supporters hebben bij de politie Gelderland-Midden geklaagd over het politieoptreden. De Nationale ombudsman constateert dat de politie geen gedegen onderzoek heeft ingesteld. Zo zijn uitvoerige verklaringen buiten beschouwing gelaten van agenten van het politiekorps Brabant-Noord, die waren meegereisd met de FC Den Bosch supporters.

Deze verklaringen waren belastend voor hun collega’s van het korps Gelderland-Midden. Vervolgens heeft de korpsbeheerder ook nagelaten te toetsen of de behandeling van de klachten door het korps goed is verlopen. De klachtbehandeling door het korps zelf heeft het excessieve karakter van het geweld verhuld, aldus de ombudsman. Hij twijfelt er sterk aan of het korps Gelderland-Midden in deze zaak iets heeft geleerd.
Provincie:
Tag(s):