zaterdag, 29. juli 2006 - 12:18

Schetsidee voor kunstwerk Grote Markt

Zwolle

Aartsengel Michaël is de belangrijkste inspiratiebron geweest voor het schetsidee voor het nieuwe kunstwerk op de Grote Markt in Zwolle. Beeldend kunstenaar Herman Lamers en architect Rob de Vree hebben een beeldstudie gepresenteerd aan de werkgroep, die zich over het kunstwerk buigt. De leden van de werkgroep zijn unaniem positief over het voorstel.

De kunstenaars werken hun schetsidee nu uit tot een definitief ontwerp. Daarna buigt de werkgroep zich er opnieuw over, en wordt over het ontwerp besloten door burgemeester en wethouders. Daarna volgt een openbare bijeenkomst, waarin het kunstwerk wordt toegelicht.

Nadat in januari 2006 een kunstopdracht werd gepubliceerd, meldden meer dan 100 kunstenaars zich bij de gemeente. Een uitgebreide selectieprocedure door de werkgroep leidde tot een verzoek aan De Vree en Lamers (beide werkend in Rotterdam) om een voorlopig ontwerp. De werkgroep bestaat uit leden van de Commissie Beeldende Kunst, medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van de stichting Levende Stadsgeschiedenis en de Bewonersvereniging Binnenstad. In de informatie en in het vooroverleg met de diverse belangengroepen over de vorm, functie en betekenis van het beeld op de Grote Markt, kregen de kunstenaars een enorme lijst met wensen mee.

Het beeldende antwoord van Lamers en De Vree is eigenlijk een klassiek beeld van de aartsengel Michaël, maar dan in een moderne en transparante uitvoering. De engel is letterlijk neergedaald op aarde, is stijlvol en eigentijds gekleed maar mét vleugels en tastbaar aanwezig.

De figuur van de aartsengel Michaël is historisch gezien al zeer lang verbonden met de stad Zwolle zoals men die terugvindt in oude Zwolse legenden. Ook op de top van de kerktoren staat een klassiek bronzen beeld van de aanvliegende aartsengel. Het beeld vertegenwoordigt in zijn historische representatie, door deze uitvoering in modern materiaal en in zijn expressie, een aantal interessante tegenstellingen.

Deze hedendaagse moderne engel staat midden op de aarde op de Markt van Zwolle en torent boven de mensen uit, maar kijkt enigszins weemoedig en passief omlaag naar de bewegingen van de mensen. Het verbindt daarmee de kerk en het moderne wereld. De ontwerpers verwachten dat het een belangrijk, modern beeldend element aan het centrum van Zwolle zal toevoegen met een mooie historische referentie.

Een citaat uit de opdrachtformulering: "(...) Het kunstwerk op de Grote Markt moet een oriëntatiepunt en een rustpunt worden. Het kunstwerk moet identiteit verlenen aan de herinrichting uit de 21e eeuw van een stadskern uit de 14e eeuw waarbij het plein een ontmoetingsfunctie krijgt. Het kunstwerk zal de kwaliteit en de functie van het plein en van de binnenstad moeten benadrukken en zal vanaf alle straten die op de Grote Markt uitkomen zichtbaar zijn." De werkgroep is van mening dat de schets aan deze opdracht beantwoordt.

De Grote Markt is na een uitgebreide herinrichting in mei 2006 heropend. Het plein is autoluw geworden, ingericht als voetgangersgebied en daarmee weer het stadsplein van Zwolle geworden.
Het kunstwerk komt in het midden van de Grote Markt en wordt daarmee zichtbaar vanaf alle straten die op het plein uitkomen. Het werk benadrukt de kwaliteit en de functie van het plein en van de binnenstad.
Provincie:
Tag(s):