donderdag, 27. juli 2006 - 13:56

Scheurtjes in veendijken Groningen

Regio

Met de gebeurtenissen in het Utrechtse Wilnis nog in het achterhoofd heeft Hunze en Aa's deze week opnieuw een inspectie van de veenkaden uitgevoerd. De langdurige droogte van de afgelopen weken is daarvoor de aanleiding. Een aantal kaden is pleksgewijs geïnspecteerd. Hierbij is gekeken naar scheurvorming en verzakkingen. Geconstateerd is dat op enkele plekken slechts kleine scheurtjes zijn ontstaan maar deze veroorzaken geen problemen.

Ondanks de goede staat van de kaden blijft het waterschap alert. Zo kijken de medewerkers die de kaden maaien geregeld of op de gemaaide trajecten scheurvorming aanwezig is. Indien zij scheuren aantreffen wordt dit direct gemeld waarna een nadere inspectie plaatsvindt en zonodig extra onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Tevens worden bij hevige regenval de kaden extra in de gaten gehouden om verzadiging van de kade in een vroeg stadium te ontdekken en tijdig maatregelen te kunnen nemen.
Provincie:
Tag(s):