woensdag, 8. februari 2006 - 11:26

Schiphol dure Europese luchthaven

Schiphol is na Kopenhagen en Charles de Gaulle in Parijs, de duurste luchthaven in Europa. Dit komt met name omdat de veiligheidskosten volledig worden doorbelast aan de klant. Dit blijkt uit de interne ANVR-studie 'Jungle van taxen en toeslagen in de luchtvaart'.

Dit onderzoek onderstreept de eis van het ANVR dat de passagier niet mag opdraaien voor algemene bewakingskosten. Dit is bij andere vervoersvormen ook niet het geval.

In deze ANVR-studie is nader onderzoek gedaan naar de opbouw van de prijs van luchtvaarttickets, de ontwikkeling van de taxen, de verschillen in brandstoftoeslagen tussen luchtvaartmaatschappijen en de verschillen in luchthavenbelastingen tussen diverse luchthavens in Europa.

Uit de studie blijkt dat er op de ‘kale’ ticketprijs vele toeslagen worden geheven. Op een retour met tussenstop zitten 14 toeslagen welke door diverse instanties worden geheven. Het is voor een consument vrijwel onmogelijk na te gaan of deze toeslagen terecht en op de juiste wijze zijn berekend. De toeslagen staan in het ticket vermeld via onbegrijpelijke codes en door vliegtuigmaatschappijen wordt vrijwel geen uitleg gegeven en ontbreekt een verklaring over de hoogte van de toeslag. Het ANVR is zeer verontrust hierover en vreest dat het aantal heffingen nog verder toeneemt. Europees zijn er al voorstellen gedaan om bijv. vliegtuigpassagiers mee te laten betalen aan ontwikkelingshulp. De luchtvaartreiziger wordt op deze wijze de melkkoe van de overheid. Gemiddeld wordt nu meer dan €70 aan taxen en toeslagen bovenop het ticket betaald.

Daarnaast zijn er ook enorme verschillen tussen luchthaven en luchtvaartmaatschappijen. Zo is London City bijna 2,5 keer duurder dan het Londonse Gatwick. Ook kan er een enorm verschil zijn voor wat betreft brandstofheffingen tussen luchtvaartmaatschappijen op dezelfde route. Dit kan zelfs oplopen tot 25 procent meldt de ANVR.
Provincie:
Tag(s):