maandag, 13. februari 2006 - 21:51

Schiphol erkent lawaai

Schiphol

Maandagavond was in Hoofddorp een bijeenkomst georganiseerd door Bewonersvereniging Hoofddorp-Noord, hierbij zaten vertegenwoordiger van de luchthaven Schiphol en de gemeente met de bewoners om de tafel. De bewoners voorstellen konden neerleggen om het geluidsoverlast tegen te gaan.

Eén van de middelen waarover gesproken werd, was bijvoorbeeld het planten van bomen aan het eind van de baan die het grondlawaai en de vervuilde uitstoot voor een deel kunnen wegnemen. Schiphol erkent dat bij de aanleg van de Polderbaan, nooit grondlawaai is meegenomen in de berekeningen over geluidsoverlast.

De Bewonersvereniging Hoofddorp-Noord behartigt de belangen van de 35.000 inwoners van het noordelijke deel van de gemeente Hoofddorp. De activiteiten van de Bewonersvereniging hebben al enkele jaren in hoofdzaak te maken met de geluidshinder veroorzaakt door het gebruik van de Luchthaven Schiphol. Daarbij gaat het voor Hoofddorp-Noord maar in beperkte mate om geluidshinder van overkomende vliegtuigen.
Provincie:
Tag(s):