maandag, 3. april 2006 - 16:09

'Schiphol gaat zelf de herrie aanhoren'

Schiphol

Op Schiphol is maandag officieel het startsein gegeven voor een proef met geluidmeten aan de baan. De resultaten van de proef worden gebruikt om meer inzicht te geven in een handhavingssysteem op basis van gemeten geluid in plaats van berekend geluid.

"Laten we proefondervindelijk bekijken hoe we geluidmetingen kunnen inzetten voor handhaving" aldus de heer Cerfontaine vandaag.

De proef wordt uitgevoerd aan de kop van de Aalsmeerbaan waar het geluid van vliegtuigen wordt gemeten volgens internationale standaarden. Hiervoor is speciaal een geluidmeetpunt geplaatst.

De meetgegevens bij de Aalsmeerbaan kunnen 24 uur per dag gevolgd worden via de website van Schiphol.

Amsterdam Airport Schiphol wordt nu gehandhaafd op basis van berekend vliegtuiggeluid. Uit reacties van de omgeving blijkt dat deze vorm van handhaving niet tegemoet komt aan de hinderbeleving van de omwonenden. Om die reden is besloten om met deze proef nu te starten.

In juni 2005 heeft Amsterdam Airport Schiphol samen met de KLM en Luchtverkeersleiding Nederland het document "Werken aan de toekomst van Schiphol en de regio" uitgebracht. In dit rapport doet de luchtvaartsector een aantal voorstellen ter verbetering van het huidige milieustelsel. Een van de verbeteringen betreft de introductie van meetpunten. Door meetpunten aan de kop van de baan te installeren kan direct worden geregistreerd of een vliegtuig meer dan een bepaald maximum aan geluid maakt.

In het voorstel bepleit de sector een wijze van handhaven waarbij wordt gemeten en boetes kunnen worden opgelegd die ten gunste komen aan de regio. Voorbeelden van soortgelijke meetsystemen, die hun waarde in de praktijk reeds hebben bewezen, zijn o.a. Frankfurt, London Heathrow, Kopenhagen en New York.
Provincie:
Tag(s):