woensdag, 15. februari 2006 - 15:27

Schiphol komt afspraken na

Schiphol

Uit de evaluatie van het Schipholbeleid blijkt dat Schiphol zich houdt aan de afspraken over geluidsoverlast, veiligheidsrisico’s en luchtverontreiniging. Het overheidsbeleid voor Schiphol heeft de afgelopen jaren ruimte geboden aan de groei van de luchthaven en tegelijkertijd ook de overlast voor omwonenden deels teruggebracht. Het vliegverkeer is verdubbeld terwijl de overlast ten opzichte van 1990 is afgenomen. Dat komt doordat het vliegverkeer in de afgelopen 15 jaar veel stiller is geworden. Dit blijkt uit een evaluatie van het Schipholbeleid in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie van VROM.

Het Schipholbeleid blijkt redelijk effectief, maar het kan beter. Zowel als het gaat om verdere ontwikkeling van de mainport als om het beperken van de overlast voor omwonenden.
Er zijn bijna 700 voorstellen voor verbetering van het beleid ingediend door onder meer omwonenden, bedrijven, gemeenten.

De voorstellen houden onder andere in:
- minder vliegen over woongebieden, meer over zee;
- mogelijkheden om de milieuruimte beter te benutten voor verdere ontwikkeling van het vliegverkeer
- en meer keuzevrijheid voor omwonenden en de regio.

Het kabinet ziet in de voorstellen zeker kansen voor verbetering van het beleid en gaat daarmee aan de slag. In april komt het kabinet met haar standpunt. Daarin zal
het kabinet ook ingaan op de toekomst van de mainport en de beperking van het groepsrisico rond Schiphol. In het afgelopen jaar zijn de mogelijkheden daarvoor onderzocht.
Provincie:
Tag(s):