maandag, 18. december 2006 - 11:25

Schiphol scoort gunstig qua geluidsoverlast

Schiphol

Er is minder geluidsherrie rond Schiphol dan rond vergelijkbare grote luchthavens als Londen Heathrow, Parijs en Frankfurt. Toch ervaren omwonenden nergens zo veel geluidshinder als rond Schiphol. Het beleid zou zich dan ook beter kunnen richten op het terugdringen van de hinder dan op het terugdringen van het geluid. Omwonenden moeten vooral meer vertrouwen krijgen in de overheid en in Schiphol. De bescherming tegen geluidsoverlast moet doorzichtiger worden en omwonenden moeten meer inspraak krijgen bij het gebruik van de luchthaven, zo leren buitenlandse voorbeelden.

Tot deze bevindingen komt het Ruimtelijk Planbureau in zijn studie Geluid rond luchthavens, die op 18 december is verschenen. In deze studie is de geluidsoverlast van Schiphol tussen 1996 en 2005 vergeleken met die van vijftig andere Europese luchthavens.

Uit de studie blijkt dat Schiphol qua geluidsbelasting relatief gunstig scoort, maar dat de door omwonenden ervaren geluidshinder in vergelijking met de andere luchthavens enorm groot is. Begin 2006, bij de evaluatie van het Schipholbeleid door het ministerie van Verkeer & Waterstaat, heeft het kabinet het voornemen uitgesproken om samen met de luchtvaartsector de geluidshinder zoveel mogelijk terug te dringen. De in deze studie beschreven buitenlandse ervaringen kunnen hiervoor inspiratie bieden, met name als het gaat om het verbeteren van de gebrekkige communicatie en het verminderen van het op dit moment bij de omwonenden bestaande wantrouwen jegens de luchthaven en de overheid.
Provincie:
Tag(s):