vrijdag, 22. december 2006 - 15:52

Schiphol stelt €18,5 mln beschikbaar aan de omgeving

Schiphol

Schiphol Group stelt nog dit jaar EUR 10 miljoen beschikbaar voor een verbetering van het woon- en werkklimaat in de omgeving van de luchthaven. Deze financiële bijdrage komt ten goede aan omwonenden, aangewezen door de Provincie Noord-Holland, die zich in een zogenaamde schrijnende situatie bevinden.

Zij ondervinden ernstige hinder van het vliegverkeer maar vallen buiten alle wettelijke regels die dit moeten compenseren. Voor deze omwonenden worden maatregelen op maat ontwikkeld om hun problemen te helpen oplossen. De Provincie Noord-Holland zal de middelen beheren en zorgdragen voor de uitvoering van de maatregelen.

Schiphol Group stelt dit jaar ook EUR 8,5 miljoen ter beschikking aan de Stichting Mainport en Groen. Dit bedrag is in 1996 toegezegd met de afspraak dat de uitkering in 2006 plaatsvindt op basis van nader uitgewerkte plannen. De stichting Mainport en Groen zet zich in voor een aantrekkelijk groen landschap om Schiphol.
Provincie:
Tag(s):