zaterdag, 4. november 2006 - 10:03

Scholen in Utrecht worden opgeknapt

Utrecht

Utrecht investeert tot en met 2014 €122 miljoen in Masterplan Primair Onderwijs en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.
Utrecht gaat de huisvesting van deze scholen de komende jaren flink aanpakken. Een gedegen meerjarenplan en een investering van ruim €122 miljoen zorgen ervoor dat alle Utrechtse scholen voor primair- en (voortgezet) speciaal onderwijs er in 2014 goed bij staan.

Rinda den Besten, wethouder Onderwijs: “Met dit Masterplan nemen we alle maatregelen die nodig zijn om het achterstallig onderhoud van scholen voor primair- en (voortgezet) speciaal onderwijs versneld in te lopen. Maar er gebeurt met dit programma nog veel meer.

We hebben gekeken naar wat er in de komende jaren in de huisvesting van het primair - en (voortgezet) speciaal onderwijs nodig is. Zowel op het gebied van de ontwikkeling van de leerlingenaantallen als op het gebied van onderwijskundige vernieuwing. We lossen problemen met schoolgebouwen op, in sommige wijken in combinatie met andere ontwikkelingen.�
Provincie:
Tag(s):